Děti a sport

Děti a sport

 

Po celém světě je vyvíjena snaha o zdravý životní styl ve stravování a pohybu. Sportují dospělí i děti, často rekreačně celé rodiny, velká část dětí sportuje i závodně.

Výkonnostní sport ale má i svá zdravotní úskalí. Vznikají úrazy, ale i přetížení nadměrným tréninkovým zatížením (často také pod tlakem rodičů a trenérů).

 

Nejběžnější postižení dětského pohybového aparátu z přetížení.

 

Většina těchto postižení opakovaným přetížením nebo mikrotraumatem měkkých tkání - šlachový úpon, sval, vazy nebo kosti - únavové fraktury (stressfraktury).

 

Osgood-Schlatterova choroba

Bolest při úponu lig patelae na bérec v místě tuberositas tibiae. Nejčastěji jsou postiženi chlapci mezi 10-15 rokem věku, kteří provozují běžecké nebo skokanské sporty.

Skokanské koleno (Jumper´s knee)

Pohmatová citlivost při dolním polu pately nebo přeneseně v horní části bérce. Příčinou je opakované přetížení úponu ligamentum patelae na čéšku. Někdy může dojít až k únavové zlomenině spodní části čéšky (Sinding-Larsen-Johansson disease).

Bolesti dětské paty ( Haglund-Severe)

Opakované běžecké nebo skokanské přetížení tahem Achillovy šlachy na ještě nepřihojenou apofýzu zadní části patní kosti.

Bolesti dětského lokte nebo ramena

Časté u sportů vyžadující pohyb končetiny nad hlavou-baseball ...(Litte Leaguers elbow,shoulder)

 

Spondylolýza, spondylolistheza

Postižení dolních bederních obratlů (přerušení oblouku až posun obratle) u specifického sportovního zatížení - gymnastika, krasobruslení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
     

Při opakovaných potížích je nutné vyšetření event. retgenový snímek k vyloučením vážnějších postižení.

Klid, led, znehybnění (berle, ortéza, sádra), elevace, ibuprofen v dětstkých dávkách.

Fyzioterapie spíše jako prevence recidivy potíží - strečink před a po sportovní zátěži.

Nutná změna frekvence a intenzity sportovní aktivity po dobu potíží, což může trvat několik měsíců až rok.

Zcela výjimečně operační léčba.