Chůze a Nordic Walking

Chůze a Nordic Walking

 

Nordic Walking = svižná chůze za pomocí sportovních holí.

 

Chůze je základním lidským způsobem pohybu.

Existují vědecky podložené závěry o to, že Nordic Walking je prospěšný pro zdraví. Při praktikování Nordic Walking po dobu 12 týdnů dochází ke snížení krevního tlaku, snížení srdečního tepu, snížení krevních tuků, snížení BMI, zvýšení kvality života, zlepšení nálady, snížení krevního cukru …

(Am J Prev Med. 2013 Jan;44(1):76-84. doi: 10.1016/j.amepre.2012.09.043.Health benefits of Nordic walking: a systematic review.Tschentscher M1, Niederseer D, Niebauer J )

 

 

Chůze posiluje svalstvo dolních končetin - lýtka, stehna.

Nordic Walking posiluje i svalstvo paží.

Posílováním svalů dochází k tomu, že část zatížení kloubů přebírají svaly a tím jsou klouby (hlavně dolních končetin) méně namáhané.

 

V kloubech dochází při chůzi k rovnoměrnému rozmělňování kloubní synovie (kloubního mazu), k protahování kloubních kontraktur, zlepšení pohyblivosti.

 

Chůze prokazatelně zmírňuje bolesti v bederní páteři.

 

Jak moc chodit?

- Nejlépe každý den 

- 30 minut

 

 

 

Chůze a artróza

Při lehkém a středním postižením, tzn. včetně artrózy II st , je možno chodit bez velkého omezení.

U III.st artrózy je třeba ale dbát na určitá pravidla.

Chodit jen do bolesti, bolesti chůzí nepřemáhat, chodit kratší trasy, více odpočívat. Při opakovaných potíží po skončení chození (bolest, otoky kloubů) je asi vhodná jiná pohybová aktivita.

 

Chůze a obezita

Platí to podobné jako u artrózy, u silné obezity (BMI větší než 40) už mohou váhonosné klouby hodně trpět. Je vhodné zvážit jiný způsob pohybové aktivity (nejlépe asi plavání).