MSM

MSMMethylsulfonylmethan (MSM)

chemicky přesně se ale nazývá methasulfonylmethan, C2H6O2S, méně správně dimethylsulfon ( DMSO2), methylsulfon. Je to sloučenina organická sloučenina síry, účastní se koloběhu síry v přírodě, v malém množství je přítomna ve všech živých organismech. V čistém stavu se jedná o bílý krystalický prášek bez zápachu. Některými je označován jako „biologicky aktivní síra“.

Účinek

Některé studie naznačují,že podávání MSM může mít mírný protizánětlivý účinek, je možné, že tlumí bolestivost a otoky kloub u artrózy. Rovněž se má za to, že může tlumit bolesti svalů a alergie, může mít hepatoprotektivní vliv. Účinky této látky ale stále ve fázi zkoumání.

Je řazen mezi SYSADOA.

Některé zdroje uvádějí, že MSM funguje jako antioxidant a protektivně proti volným peroxidovým radikálům. Dobře se vstřebává do všech tkání a z organismu je vylučován velmi pomalu, jeho biologický poločas je 100 hodin.Jak se vyrábí?

Z přírodních zdrojů (nepodařilo se mi dohledat přesně jakých) čištěním - destilací, krystalizací.V ČR je součástí řady potravních doplňků při kloubních potížích - artróza, revmatická polyartritida.Dávkování

Obvykle se doporučuje 500 mg – 1000 mg MSM denně.Vedlejší účinky

Podle dostupné literatury není známo, že by tato látka měla nějaké nežádoucí účinky.