Kloubní výživa-co je to?

Kloubní výživa

 

Chondroprotektiva

SYSADOA

Viskosuplementace

 

 

Slovní spojení kloubní výživa je spíše jen česká jazyková hříčka ,která ale dobře vystihuje to,co od těchto látek očekáváme a je proto všeobecně používána  a to mezi odbornou veřejností.

Další alternativou používanou u nás je slovo chondroprotektiva , které značí látky ochraňující chrupavku (což znamená to stejné jako "vyživují").

Pojem viskosuplementace je používán spíše pro látky určené k nitrokloubní injekční aplikaci.

V anglicky psané literatuře a v mezinárodních oborných kruzích je nejvíce užíván pojem SYSADOA (angl. symptomatic slow acting drugs of osteoarthritis = pomalu působící látky léčící artrózu).

Všechny tyto názvy jsou určeny pro látky, které jsou přivedeny do lidského těla ústy (čili perorálně), měly by se vstřebat a zabudovat se do kloubních chrupavek a tím zlepšit jejich stav, to znamená měly by léčit artrózu kloubů.

V kloubních chrupavkách působí tak, že by mohly přispět k obnově metabolické rovnováhy v chondrocytech (buňkách kloubní chrupavky).

Měly by mít protizánětlivé a analgetické působení srovnatelné s nesteroidními antiflogistiky (NSAID). Účinují ale pomalu, efekt se dostavuje pozvolna během 4-6 týdnů. Přetrvává ještě několik týdnů po vysazení. Nemají nežádoucí účinky jako NSAID a umožňují snížit jejich spotřebu nebo se dokonce obejít bez nich.


Současně používaný název vychází ze skutečnosti, že tyto látky mají účinky proti příznakům OA, bolesti a zánětu, které nastupují pozvolna a plně se projeví až po několika týdnech soustavného užívání. Označení SYSADOA nahradilo dřívější označení chondroprotektiva, neboť ještě v nedávné době existovaly pouze klinické studie prokazující symptomatické účinky. Několik nedávných studií s glukosamin sulfátem a později i chondroitin sulfátem však demonstrovalo i možný ochranný vliv na strukturu kloubní chrupavky (strukturální efekt). Tyto studie ukázaly, že tyto látky mohou při dlouhodobém užívání též zpomalit, případně i zastavit progresi OA. Proto se zatím alespoň v případě uvedených látek zkráceně hovoří o pomalu působících lécích při OA (SYSADOA).

Některé tyto látky jsou registrovány resp. schváleny jako léčiva i jako potravní doplňky z důvodu, že jde většinou o látky tělu vlastní, podílející se na výstavbě mezibuněčné hmoty chrupavky nebo obsažené v synoviální tekutině. Proto jsou často označovány jako „kloubní výživa“. Nutriční význam těchto látek pro kloubní chrupavku je však diskutabilní. Organismus má schopnost si tyto látky syntetizovat z vlastních zdrojů. Jejich nedostatek v kloubu je relativní a je dán poruchou metabolismu. Podstatnější se jeví schopnost SYSADOA zasáhnout do regulace metabolismu chondrocytu. Byl u nich prokázán inhibiční vliv na tvorbu a účinek prozánětlivých cytokinů, zejména interleukinů IL-1 a IL-6. Patrně inhibují i vliv synergicky působícího tumor necrosis faktoru alfa (TNFα). Všechny tyto působky ovlivňují rovnováhu metabolismu ve prospěch katabolických dějů, zároveň stimulují tvorbu volných radikálů (NO) a prostaglandinu PGE2. Jinými slovy: Uvedené látky potlačují biosyntézu proteoglykanů, kolagenu a dalších složek důležitých k výstavbě chrupavky. Na druhé straně iniciují biosyntézu enzymů sloužících k degradaci mezibuněčné hmoty.

 

V současné době jsou k léčbě OA doporučovány tyto látky (dle doporučení EULAR):

  • glukosamin sulfát (a příbuzné sloučeniny),
  • chondroitin sulfát,
  • diacerein,
  • ASU,
  • kyselina hyaluronová - podaná intraartikulárně, tedy přímo do kloubu.

Podobné vlastnosti má i S-adenosylmethionin.

Občas se setkáme s tím, že jsou mezi SYSADOA přiřazovány i další látky, např. želatina či MSM, jejichž účinek je však sporný.

kloubní výživa

Obr.Glukosaminsulfát

 

 

Zdroj:wikipedia-upraveno