Čekání na operaci

Čekání na endoprotézu kolena

 

Pacient je po dohodě s lékařem objednán k operaci, někde dostane už přímo termín, někde je zapsán do pořadníku - a čeká až se z nemocnice ozvou.

Čekací doba na operaci se velmi různí. Nejkratší je asi ½ roku, ale někde se čeká třeba 2 roky!?

 

Proč se tak dlouho čeká?

 

Je to hlavně problém finanční. I když cena implantátů se za poslední roky velmi snížila, stále jsou tyto operace dosti drahé.Zdravotní pojišťovny(obzvláště některé) nejsou ochotny navýšit finanční limity. Je do ale také už problém kapacitní, jednak je někde málo sester, roli hraje i propustnost lůžkových oddělení a operačních sálů.

  

Přijetí do nemocnice

 

Pacient projde v určený den přes příjmovou ortopedickou ambulanci, zhotoví se příjmový rtg snímek a pacient je posléze přijat k hospitalizaci na ortopedické oddělení. Zde je nejprve vyzpovídán sestrami, poté lékařem a je mu přidělen pokoj (pokoje na většině pracovišť jsou dvou až čtyřlůžkové, nadstandardní jednolůžkové pokoje za příplatek nejsou pravidlem).

Součástí této celé procedury je konzultace s anesteziologem (někde proběhne na ambulanci, někde až po přijetí na pokoj) ohledně způsobu anestezie-pacient se poté rozhodne zda chce spinální anestezii (tzn.píchnout do zad) nebo zda chce operace v narkóze. 90% implantací endoprotéz se provádí ve spinální anestezii(je to z mnoha důvodů pro pacienta výhodnější).

 

Odpoledne a večer před operací

 

Po měsících čekání a někdy celodenní přijímací proceduře je pacient konečně na pokoji ponechán svému osudu. Během odpoledne by se měl dozvědět, zda jde na operaci následující den a přibližně v kolik hodin. Dalším pravidlem je, že odpoledne před operací dostane od sester prostředky k vyprázdnění - většinou čípek. 

Každý pacient má jistě strach z operace, což je zcela normální a do jisté míry i přínosné, nutí nás to nebrat operaci na lehkou váhu, psychicky se připravit a být celkově nápomocen dobrému průběhu operace.

Přehnaná úzkost je ale nežádoucí, nastupuje většinou den před operací večer a při usínání. Je proto standardem, že každý pacient večer před operací dostává lehká anxiolylitika nebo hypnotika, tuto tzv. premedikaci ordinuje anesteziolog.