Osteoporóza

Osteoporóza

 

Osteoporóza je metabolické kostní onemocnění, které se projevuje snížením kostní hmoty. V kostech se vytváří póry, dochází k úbytku vápníku a jiných minerálů což má za následek zvýšené riziko zlomeniny. Může se projevit bolestmi zad, zmenšením tělesné výšky, zmenšenou pohyblivostí a deformitou páteře.

 

 

Mezi rizikové faktory patří:

  • nízká tělesná hmotnost ( méně než 85% ideální hmotnosti nebo v absolutních číslech méně než 60 kg.)

  • náhlý úbytek hmotnosti

  • nedostatečný příjem kalcia, dieta s vysokým podílem vlákniny, fosfátů nebo proteinů

  • sedavý způsob života

  • kouření, alkohol, nadměrné pití kávy

  • časná menopauza, skolióza, věk, ženské pohlaví

 

Primární osteoporóza

 

Primární osteoporóza nevzniká důsledkem jiného onemocnění a je častější formou této choroby. Rozděluje se do dvou velkých skupin.

 

Typ I – známý jako postmenopauzální – postihuje především ženy ve věku 55-65 let. Primární roli hraje deficit estrogenu. Pacientky ohrožuje především zlomeninami obratlů hrudní a bederní páteře.

 

Typ II – známý jako senilní – objevuje se u žen i mužů po 70 roce života, přičemž ženy jsou postiženy dvakrát častěji. Je doprovázena zvýšením imunoreaktivního parathormonu a snížením resorpce calcia ve štřevě s poklesem sérové hladiny aktivního vitamínu D. Projevuje se především zlomeninami dlouhých kostí a krčku femuru.

 

Sekundární osteoporoza

 

Sekundární osteoporóza vzniká v důsledku onemocnění – nejčastěji endokrinní povahy – např. hyperparathyreóza, hypertyreóza, hyperkortikalismus. Dalšími příčinami mohou být dědičné poruchy, diabetes mellitus, chronická onemocnění jater nebo ledvin, nádory nebo také dlouhodobé užívání glukokortikoidů a dlouhodobá imobilizace.

 

 

 

Klinické příznaky

 

Všeobecně je osteoporóza plíživě progresivně probíhající onemocnění bez větších příznaků, které se klinicky projeví až vznikem zlomeniny. Někdy se na RTG snímku plic, indikovaném z jiného důvodu, objeví na hrudní páteři asymptomatická klínovitá deformace obratlů nebo kompresní zlomenina bederních obratlů. Na běžném snímku je osteoporóza patrná až při ztrátě 30-50 % kostní hmoty. Spontánně a bez většího násilí vznikají deformity obratlových těl a mohou být provázeny bolestmi v oblasti bederní a hrudní páteře. S pokračujicím procesem vzniká deformace postavy( hrudní kyfoza a bederní hyperlordóza), snižuje se výška postavy o 10 cm i více.

 

 

Vyšetření

 

RTG – změny patrné až při úbytku kostní tkáně o více než 30 %, časným příznakem je úbytek trámců obratlového těla a zvýraznění krycích plotének.

 

Osteodenzitometrie – DEXA (dvouenergiová RTG absorpcimetrie) metoda poskytuje informaci o obsahu minerálů v kosti. Neinvazivní metoda, která vyhodnocuje stupeň zastínění RTG-paprsku procházejícího dostální částí předloktí, částí femuru a bederními obratli.

 

Ultrasonodenziometrie – ultrazvukové měření kostní denzity. Provádí se na patní kosti a je méně přesné.

 

Kvantitativní výpočetní tomografie – QCT vypovídá nejvíce o stavu trámčité kosti.

 

Terapie:

 

Nefarmakologická:

 

 • správná výživa

 • dostatek pohybu pro přestavbu kostí

 • pobyt na slunci ( tvorba vitaminu D)

 

 

 

Farmakologická

 

Kalcium – významným zdrojem vápníku je potrava. Doporučená denní dávka je 1000-1500mg.

 

Vitamin D – je nezbytně nutný k absorbci kalcia ze střeva. Podává se perorálně nebo injekčně.

 

Estrogen – je hlavní lék při postmenopauzální osteoporóze. Estrogen stimuluje osteoblasty k tvorbě kostní hmoty.

 

Bisfosfonáty – syntetické látky, které nahrazují kostní hmotu a zaplňují mezery po odbourané kostní tkáni,mají spousto nežádoucích účinků.

 

Kalcitonin – přirozený hormon, který se podílí na metabolismu kostí. Podává se injekčně nebo formou nosního spreje.

 

Anabolické steroidy, fluoridy, teriparatid, vitamin K...