Proč zrovna já mám artrózu?

 

Proč mám artrózu?

aneb

Rizikové faktory

Mezi faktory, které mohou zvýšit riziko osteoartrózy, patří:

 

Věk

Riziko vzniku osteoartrózy se s věkem zvyšuje. Choroba je neobvyklá u osob pod 40 let,na rentgenovém snímku nacházíme artrotické změny u téměř 70 % osob starších 65 let. Proč? Souvisí to se "stárnutím" kloubních chrupavek, s "hříchy", kterých se na svých kloubech za celý život dopustíme atd. ..

 

Pohlaví

 Ženy mají větší pravděpodobnost vývoje osteoartrózy, týká se to hlavně drobných kloubů ruky i když není jasné proč.

 

Obezita

Vliv nadváhy je jasně prokázán u váhonosných kloubů dolních končetin-koleno,kyčel,hlezno.

Nejvíce citlivé na  přetížení nadváhou je kolenní kloub, z každodenní praxe je naopak zřejmé, že zhubnutí pociťují pacienti s artrózou kolena velmi dobře.

PS.Vkládám anglicky mluvené video, kde jsou vcelku pěkně vypsány příčiny obezity.

 

PS2:Zde je odkaz na jeden z vědeckých článků o vztahu artrozy a obezity

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24751192

 

Poranění kloubů

Úrazy - niktrokloubní zlomeniny, zlomeniny dlouhých kostí, které mění osu pohybu končetiny, ale i drobné pohmoždění chrupavky, poranění kloubních vazů, které způsobí nestabilitu kloubu-např. nestabilita kolena, hlezna - toto vše postihuje kloubní chrupavku, která reaguje vznikem degenerativních změn.

 

Neúměrné přetěžování kloubů

Přetěžování v některých profesích je jasný rizikový faktor postižení kloubů. Lokty, ramena, ruce u manuálně pracujících, kolena u profesí vyžadující celodenní chození - číšník ,skladník, poštovní doručovatel.

Přetěžování kloubů sportem - závodní sport neúměrně zatěžuje pohybový aparát. Jedná se často o konkretní postižení u konkrétního sportu: klouby dolních končetin u běžců, kolena a hlezna u fotbalistů, rameno u volejbalu, záda u silového trojboje ...

 

Genetika

Rodinný výskyt postižení kloubů je jasně prokázán. Existují k tomu četné vědecké práce.

 

Vrozené vady pohybového aparátu

Jakákoliv nerovnoměrnost nebo odchylka od "normálního" vývoje pohybového aparátu vede ke zvýšenému zatížení kloubu-změnou osy pohybu,asymetrické přetěžování jedné strany těla nebo jedné části kloubu-a  tím postupně k rozvoji degenerativních změn-artózy kloubu.

Jedná se např: dysplazii kyčelního kloubu, skoliózu, vrozeně kratší končetinu, vrozené deformity nohy a jiné.

 

Etnické a geografické vlivy

Ne ve všech zemích a oblastech světa je četnost artrozy kloubů stejná. Je to v souvisloti s příslušností k některému etniku /rase/, s klimatem určité oblasti, se způsobem života, stravováním, s bohatstvím společnosti, nutností těžké manuální práce, zdravotní péčí a podobně.