Diagnostika

 

Jak lékaři diagnostikují artrózu?

 

 

Diagnostickými kritérii jsou změny viditelné na rentgenovém snímku. Existuje několik klasifikací rtg změn při artróze kloubů.

Nejčastěji se používá dělení na I-IV st postižení podle Kellgrena - Lawrence.

 Hodnocení stupně artrózy
 artróza - rtg snímky
 
 PS:
Tato klasifikace je používána na každé ortopedické ambulanci u nás. Používá se  hlavně u kolena a kyčle, ale je přeneseně použitelná prakticky pro každý kloub.
Samozřejmě, že každý ortoped si ji lehce modifikuje.
 
Používám tyto klasifikace:
I...…...subchondrální sklerotizace
II...…..zúžení kloubní štěrbiny
III...….osteofyty
IV...….nekroza subchondrální kosti
 
MUDr. Nikolas Pávek PhD.