Artróza - co je to?

Artróza

 

Artróza , osteoartróza (OA),či také osteoartritida (pojem používaný v anglosaské literatuře), je nejčastější onemocnění kloubů. Postihuje asi 12 % populace. Prevalence stoupá s věkem, rentgenové změny typické pro OA nacházíme u téměř 70 % osob starších 65 let.


Osteoartróza = „opotřebení“,poškození nebo případnou ztrátu chrupavky jednoho nebo více kloubů.

Primárně se jedná o nezánětlivé degenerativní kloubní onemocnění, při kterém dochází k postižení kloubní chrupavky a dalším změnám v kloubu-subchondrální skleróza, tvorba osteofytů (návalků), změny v synoviální membráně (a tím i v synoviální tekutině), kloubní vazy, pouzdru, vazech, ale i změnami mimo kloub - šlachy a svaly.

Následný nasedající zánět bývá už průvodním znakem primárního postižení.

Osteoartróza obvykle postihuje váhonosné klouby-hlavně kolena,kyčle nebo klouby výrazně zatěžované prací,sportem - ruce, páteř..

Osteoartróza obvykle nemá známou příčinu a je označována jako primární osteoartróza.

Když je příčina osteoartrózy známá, je tento stav označován jako sekundární osteoartróza.

Primární artróza

Primární (idiopatická) artróza, osteoartróza, která není výsledkem poranění nebo nemoci, je částečně výsledkem přirozeného stárnutí kloubu. S věkem se snižuje obsah vody v chrupavce a a chrupavková tkáň podléhá degeneraci. Při pokročilé osteoartróze může dojít v kloubech dokonce ke ztrátě chrupavky.Dalším zatěžováním artrotického kloubu dochází k zánětlivému dráždění ak rozvoji zánětlivých změn v kloubní výstelce/synovii/,kloubním pouzdru ,k tvorbě kostních návalků na okraji kloubních ploch /osteofyty/.

Artroza může postihovat jen některé klouby-lokalizovaná forma:

Artróza kolenního kloubu

gonartroza

 artróza kolenního kloubu

 

Artróza kyčelního kloubu

 coxartroza

 artróza kyčelního kloubu

 

Rameno - omartroza

 Rameno - omartroza

 

Kořenový kloub palce - rizartroza

 Kořenový kloub palce - rizartroza

 

Artróza kloubů na ruce - mezičlánkové klouby -  Heberdenovy a Bouchardovy uzly

 artroza kloubů na ruce - heberdenovy a bouchardovy uzly

 

Meziobratlové klouby - spondylartroza

 meziobratlové klouby - spondylartroza

 

Kloub palce nohy - hallux rigidus 

 kloub palce nohy - hallux rigidus

Generalizovaná forma: postihuje tři a více kloubů

Sekundární artróza

Sekundární OA vzniká následkem úrazu, vrozené nebo vývojové vady (např. vrozené dysplazie kyčlí) nebo v důsledku jiného onemocnění (např. zánětlivá onemocnění kloubů, metabolická onemocnění, endokrinologické nemoci, neuropatie a další).

Může také vzniknout jako následek chronického užívání léků-napr.kortikoidy.

 

PS:Pro odlehčení přikládám video,které se jmenuje stejně,ale nemá s klouby nic společného

 

zdroj:wikipedia a další otevřené internetové zdroje