Páteř

Páteř

Páteř (columna vertebralis) je součást kostry obratlovců. Páteří probíhá mícha.

Je složena z řady obratlů (u člověka je jich 33-34), mezi kterými jsou měkké meziobratlové ploténky. S páteří je spojeno lebka a pánev, hrudní koš.

Páteř člověka je dvojnásobně esovitě prohnutá, což zajišťuje její pružnost.

 • zakřivení dopředu krční a bederní páteře - lordóza

 • zakřivení dozadu hrudní páteře a kosti křížové - kyfóza

Páteř umožňuje člověku vzpřímenou chůzi a chrání míchu.

Dělení lidské páteře podle typů obratlů

 • Krční obratle (vertebrae cervicales) — Tvořena 7 obratli (označeny C1 - C7) vyznačujícími se nízkým tělem, postranními výběžky, otvory pro cévy a nervy. Specifický - trnový výběžek - na konci rozdvojený
  C
  1 - atlas (nosič) - nemá trnový výběžek, v těle velký otvor, velké kloubní plošky
  C
  2 - axis (čepovec) - o 1 výběžek navíc (čep), původně byl čep tělem atlasu - společně zajišťují pohyb hlavy.

 • Hrudní obratle (vertebrae thoracicae) — Tvořena 12 obratli (označeny Th1 - Th 12). K obratlům jsou kloubně připevněna žebra. Tělo obratlů je vyšší, trnový výběžek se ke konci zužuje, nezdvojuje se a směřuje šikmo dolů. Příčné výběžky nemají otvory.

 • Obratle bederní (vertebrae lumbales) — Tvořena 5 obratli (označeny L1 - L 5).

 • Obratle křížové (vertebrae sacrales) — Tvořena 5 obratli (označeny S1 - S5). Srůstají v kost křížovou (lat:os sacrum).

 • Obratle kostrční (vertebrae coccygeae) — Tvořena 4-5 obratli (označeny Co1 - Co5). Srůstají v kost kostrční (lat:os coccygis).Poranění páteřeška těla a více, prudký pohyb či rotace, anebo při nárazu v rychlosti větší než 30 km/hod).