Kyčel

Kyčelní kloub

 

 

Kyčelní kloub je spojením kloubních ploch kosti stehenní (femur) a pánve (pelvis, acetabulum). Kloubní jamka je zároveň místem, kde se stýká kost stydká, kyčelní a sedací, jejichž srůstem pánevní kost vznikla.

Kloubní okraj jamky je rozšířen o vazivový límec (labrum), do jamky se vkládá hlavice kosti stehenní.

Oba kloubní konce jsou pokryty silnou vrstvou kloubní chrupavky.

Na okraje kloubních ploch se upíná kloubní pouzdro. Vnitřní vrstva pouzdra je vystlaná synovií, která produkuje synoviální tekutinu. Tato tekutina snižuje tření a vyživuje kloubní chrupavku. Kloubní pouzdro je zesíleno vazy (ligamenta- lig.iliofemorale, ischiofemorale a lig. pubofemorale).

 

Kolem kloubu se upíná a působí celá řada silných svalů: m.quadriceps femoris, iliopsoas, biceps femoris, hamstringy, adduktory .. .

Jedná se o typický kloub kulový. 

Pohyby které tento kloub umožňuje jsou: flexe, extenze, abdukce, addukce, vnitřní a vnější rotace.

 

Zdroj: NP, anatomická skripta LF MU, anatomický atlas Sinělnikov