Hlezno

Hlezenní kloub(Kotník)

  

Hlezenní kloub (Articulatio talocruralis, lidově kotník) vzniká spojením kloubních ploch kosti lýtkové (fibula), kosti holenní (tibie) a kosti hlezenní (talus).

Pohyby kloubu jsou pouze flexe a extenze, jelikož tvarově kloub vypadá jako kladka, což neumožňuje pohyby do stran. 

Slovo kotník se v běžné mluvě užívá k označení hlezenního kloubu, anatomicky se jedná ale o dvě prominující části hlezna - malleoly. Vnitřní kotník je výběžkem kosti holenní. Vnější kotník je výběžkem kosti lýtkové.